top of page

בית דו משפחתי

חזור

רחובות | 250 מ״ר, שתי קומות

זהו מרחב המשמש מחצית מבית דו משפחתי. החלל מחולק לשתי קומות. נעשה תכנון ועיצוב פנים חדש לכל קומת קרקע, החל מפתיחת המרחב הציבורי, וחיזוק הקשר בין חוץ לפנים תוך כדי הרחבת פתחים והכנסת אור פנימה.

bottom of page