top of page

שיפוץ ותוספות לבית פרטי

חזור

נווה עוז | 300 מ״ר, שתי קומות ותוספת עליית גג

בבית זה נעשה רענון בעיצוב הפנים, החלפת רצפה בכל הבית ועיצוב כללי, כמו כן תכנון ובנייה של תוספות למבנה בקומת הקרקע ועליית הגג המשמשות את בני המשפחה כיחידות נפרדות.

bottom of page